Od roku 2000 dodávame lieky, patentované inovatívne zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky najvyššej kvality od renomovaných výrobcov.

Trvale vzdelávame odbornú i laickú verejnosť.

S&D Pharma. Viac pre vaše zdravie.

S&D Pharma Slovakia
 
Farebná 32
Bratislava
821 05 Bratislava

+ 421 2 6544 1752
+ 421 2 6544 1753
Fax: + 421 2 6542 4507
office@sdpharma.sk
www.sdpharma.sk

IČO: 43 76 99 26
IČ DPH: SK2022472100
 
Bankové spojenie:
1018159006/1111

Naša spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 48417/B.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27.