Ochrana osobných údajov

  1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”).

  Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov pre nás dôležitá. Osobné údaje spracúvame v zmysle nižšie uvedených pravidiel.

  2 SPRACÚVANIE OÚ

  Na tejto internetovej stránke nezbierame osobné údaje. Má informatívny účel, ktorým je prezentácia našich produktov.

  Ak, ste nám v minulosti poskytli OÚ, boli vymazané. Ak nám pošlete e-mail s otázkou ohľadne budúcej spolupráce, budeme vám naň odpovedať. Následne bude vaša e-mailová adresa zmazaná.

  3 REGISTRÁCIA

  Na tejto internetovej stránke nie je možnosť registrácie.

  4 TRETIE STRANY

  Na tejto internetovej stránke nezbierame osobné údaje, preto žiadne dáta neposkytujeme ani tretím stranám.

  5 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

  Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Počas návštevy internetovej stránky sa vykonáva základný zber základných štatistických údajov použitím meracieho kódu Google Analytics.

  6 IP ADRESA

  IP adresy nespracovávame a neuchovávame.